Publications / Design

Fotodialogen/Dialogues des Photos/Photodialogues


Fotodialogen, 2011
Ongepubliceerd/ Not published
21 x 27 cm, 146 pagina's


In dit boek zijn 146 foto's opgenomen uit de periode 2000-2010.
Waarom spreek ik van ‘dialogen?’ Tijdens het creatieve proces is er voortdurend sprake van een dialoog.
De eerste vindt plaats als ik geconfronteerd word met een beeld in de wereld om mij heen. Zal ik het vastleggen of niet. Waarom sta ik stil, wat maakt het zo bijzonder? Ik moet snel beslissen. Het ergste is een foto niet gemaakt te hebben, die blijft mij dan voortdurend achtervolgen. Soms heb ik meer tijd, kan ik wachten - moet ik zelfs wachten.
De volgende dialoog: de foto’s worden geselecteerd, gecontroleerd en geordend. Langzaam maar zeker ontstaat een beeldenreeks op basis van kleur, ritme, vorm, sfeer, compositie, onderwerp of thema.
De derde dialoog vindt plaats als de kijker de foto's een eigen waarde geeft, er een betekenis aan toekent.
De foto's zijn alle afgedrukt in Landscape. Voor mij is alles een landschap, of ik mij nu bevind in de stad of op het land, in huis of in een gebouw, in de trein of in de metro.
Dit fotoboek toont 146 plaatsen waar ik, korte of lange tijd, stil stond tijdens mijn reis door al die verschillende landschappen.
En, telkens ligt aan het eind van de weg de horizon; daar wacht een nieuw beeld op ons.


Sporen / Traces


Foto's in zwart-wit, 2011
Heel beperkte oplage
21 x 21 cm, 58 pagina's

Trouvé au bord de la mer


Ce livret contiendra 50 photos en couleur avec des textes originaux créés lors de quelques visites à Trouville-sur-Mer (la Normandie).
Il a paru en édition de poche de luxe, au format 15 x 15,5 cm, le nombre de pages étant 108.

Het boekje bestaat uit 50 foto's en teksten. Het is gemaakt naar aanleiding van mijn bezoeken aan Trouville-sur-Mer aan de Normandische kust. Het boekje is uitgegeven als een luxe paperback, 15 x 15,5 cm en telt 108 pagina’s.

Sjef Doeve: traduction française

© All rights reserved - P. H. Toxopeus, Amsterdam, 2003

Uitverkocht/Épuisé /Out of print


Draaistroom Lichtprojekt

NIEUWSBRIEF KUNSTEYSSEN> http://www.kunsteyssen.nl

WEBSITE VAN Anton Dekker: www.antondekker.nl

Franz Schubert: Die Winterreise


Design voor de Stichting Muze aan Zee.Deze stichting is opgericht naar aanleiding van het honderdjarig bestaan van Bergen aan Zee in 2006.

Zang: Karin ten Cate
Piano: Kees Wieringa

Effects of the Medical Investigation Bijlmermeer


EFFECTS OF THE MEDICAL INVESTIGATION BIJLMERMEER AVIATION DISASTER ON HEALTH PERCEPTION OF RESIDENTS AND RESCUE WORKERS


Proefschrift: Margot J. Verschuur

De effecten van het Medisch Onderzoek Vliegramp Bijlmermeer op de gezondheidsbeleving van bewoners en hulpverleners

Vliegramp Bijlmermeer: 4 oktober 1992 te Amsterdam

© Margot J. Verschuur, Leiden 2009

Omslagontwerp / Cover Design: ARTOX-fotografie
Illustratie omslag / Cover Illustration: Denise Holtkamp, Breuk 2009

Barend Middelhoff Quintet


BAREND MIDDELHOFF QUINTET

CITY LINES


Foto v.l.n.r.:
Olivier Ker OurIo
Denis Leloup
Barend Middelhoff
Pier Paolo Pozzi
Stéphane Kerecki

BUZZ-Records ZZ 76016
2001

Special Delivery


SPECIAL (CD) 2002


Nils van Haften
Ed Baatsen
Henk de Ligt
Wim Kegel

Je komt weer helemaal in mijn hoofd zitten


JE KOMT WEER HELEMAAL IN MIJN HOOFD ZITTEN
Over herstel na hersenletsel


Uit Woord vooraf, van de Nederlandse Hartstichting:
''Een beroerte is een van de schokkendste dingen die een mens kunnen overkomen. Het gebeurt als een donderslag bij heldere hemel.
(...)

De gevolgen van een beroerte veranderen het leven van de getroffene en haar of zijn naasten ingrijpend. Het betekent een pijnlijk proces van afscheid nemen van een vorig leven en zin geven aan een nieuw leven. Dat laat dit boek zien.
(...)

Wetenschappelijk onderzoek is belangrijk, rapporten over de organisatie van de zorg eveneens. Maar het gaat uiteindelijk om de mensen die zijn getroffen door een beroerte. Hun verhaal moet worden gehoord. En hun verhaal kan voor andere getroffenen en naasten een steun zijn.
Daarom beveelt de Nederlandse Hartstichting dit boek van harte bij u aan."

dr. V. Manger Cats, cardioloog, medisch directeur

Biblion recensie
De auteur, echtgenoot van een vrouw, die na een ongeval een ernstig hersenletsel heeft, beschrijft zeer gedetailleerd alles, dat na het ongeval met haar gebeurt. Hij heeft neurologische boeken bestudeerd en allerlei artikelen gelezen. Hij vermeldt in de casus steeds citaten uit wat hij gelezen heeft. De lezer krijgt op deze wijze een precies beeld van de casuïstiek, waarbij nauwgezet verslag wordt gedaan van alle problemen waarmee de patiënte en haar man te maken krijgen.
De verslaglegging bestrijkt een periode van tien jaar. Het boek bevat bijlagen met informatie over de casus, aanbevolen literatuur en een goed notenapparaat. Bovendien bevat het talrijke zwart-wit- en kleurenfoto's.
Het boek is zeer de moeite waard voor zowel familieleden van patiënten met hersenletsel als hulpverleners. Uniek boek.

Dr. B. Baljet

© Peter H. Toxopeus, Elsevier/De Tijdstroom, Maarssen 1999

ITON- Instituut voor Toegepaste Neurowetenschappen
Nederlandse Hartstichting
Nederlandse Hersenstichting

Hoe een leek tot spel kwam


HOE EEN LEEK TOT SPEL KWAM

Een geschiedenis van de dramatische vorming

In Nederland zijn het met name de socialistische, rooms-katholieke en vrijzinnig-christelijke jeugdbewegingen geweest die vanaf de jaren twintig begonnen met het opvoeren van lekespelen, in navolging van het Duitse Laienspel en Laientheater.
De pioniers van de dramatische vorming - de term moest nog worden uitgevonden - pasten drama in allerlei educatieve situaties toe. Het ging in het algemeen om de ontwikkeling van de spontaniteit en creativiteit, om het herstellen van het evenwicht tussen het cognitieve en het emotionele, zoals dat ook in het vernieuwingsonderwijs werd nagestreefd.
Tussen 1920 en 1980 heeft drama zich een plaats verworven in het sociaal-cultureel werk, in creativiteitscentra en - zij het moeizaam - ook in het onderwijs.
Drie vragen staan centraal: wat werd er onder drama verstaan, waarvoor werd het gebruikt en hoe werd er gewerkt. Naast een algemene schets van het onderwijs-, kunst- en cultuurbeleid en het bredere terrein van de kunstzinnige vorming komen dan ook vooral de personen en instellingen aan bod die in de praktijk dram beoefenden, ontwikkelden en propageerden.

© H. Toxopeus-Dirks en P.H. Toxopeus, Acco, Amersfoort/Leuven 1990
Uitverkocht

Het geslacht Toxopaeus 1576-2000

HET GESLACHT TOXOPAEUS

Het familieboek: Het geslacht Toxopaeus is in 2001 uitgegeven door en onder verantwoordelijkheid van de Stichting Gerrit Alje Toxopeus 1852.

Boekverzorging/Design en eindredactie:
ARTOX-fotografie, Peter H. Toxopeus

© Stichting Gerrit Alje Toxopeus 1852, Stedum (Gr.) 2001

http://www.facebook.com/Toxopeusfamiliestichting

Rebeldias Camufladas


REBELDIAS CAMUFLADAS
Análisis de tres novelas femeninas de los aňos cuarenta en Espaňa.


Academisch proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit van Amsterdam, 14 maart 2002 door Jentine Catharina Fraai-Roem.

© Jenny Fraai, 2002

Boekverzorging/Design:
ARTOX-fotografie, Peter H. Toxopeus

GEDICHT TOT LIED - 15 DECEMBER 2012


Op zaterdag 15 december 2012 werden in het Kunstenaarscentrum Bergen (KCB) het boekje en de CD “Gedicht tot Lied” gepresenteerd.

Op 6 oktober vond in de Ruïnekerk het concert ter afsluiting van het project “Gedicht tot Lied” plaats. Jonge componisten zetten gedichten van de dichters H.C. ten Berge, Sjoerd Kuyper, Neeltje Maria Min, Theo Olthuis, Ruud Osborne, Mischa de Vreede en Elly de Waard op muziek.

De werken werden uitgevoerd door ensembles van de Berger Scholengemeenschap, de Adriaan Roland Holstschool, een vocaal ensemble onder leiding van Maria Delver en singersongwriters Tom Duivenvoorden, Simone Dekker en Wies Kavelaar.

Om dit geheel te documenteren is er gekozen voor een geïllustreerd boekwerk met een CD als bijlage. In het boek staan de gedichten, info over spelers en dichters en veel foto’s gemaakt door Peter H. Toxopeus. Een fraaie herinnering aan een geslaagd evenement.

Het boekwerk met CD kost slechts € 10,-.

Kunstenaarscentrum Bergen
Plein 7
1861 JX Bergen
072 5894195

Voor foto's van de boekpresentatie van GEDICHT TOT LIED in het KCB op 15 december 2012 klik op:

bulletin70.pdf [1.445 KB]

Naar boven/Retour en haut du page/Top

Naar startpagina/Accueil/Home ARTOX-fotografie